کفپوش

کفپوش

چسب های کفپوش ، چسب موکت و چسب فوری در این بازار کاربرد دارد. 
چسب کفپوش جهت نصب انواع کفپوش به سطح بتن و موزائیک کاربرد دارد. 
چسب موکت ین چسب برای چسباندن موکت ، پوشش های چوبی و نیز مصارف تعمیرات خانگی و کفاشی کاربرد دارد.
چسب فوری در صنعت کفش و چرم جهت دوبله کاری و تعمیرات، در صنعت پوشش های کف جهت چسباندن انواع موکت و کف پوش استفاده می شود.

Call Now Button با ما تماس بگیرید