بسته بندی

بسته بندی

نوار چسب های بسته بندی کارتن در ۲ گروه اصلی پایه آب و حلال تولید می گردد .به طور کلی چسب های پایه حلال محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی را تحمل کرده و برای بسته بندی انواع کارتن مناسب هستند.
این نوار چسب ها با توجه به سفارش مشتری در عرض ها و طول های متفاوت قابل تولید می باشند .

Call Now Button با ما تماس بگیرید